El o Mek

Dagens maskinutrustningar, är mer och mer komplexa, innan flytt är det ofta mycket att förbereda. Det kan t.ex vara en robotcell, med banor, flera maskinenheter, laddportaler. Då kan vi med egen personal demontera och montera, elektriskt och mekaniskt.