Kvalitets policy

  • ESKILSTUNA MASKIN o INDUSTRIFLYTTNINGAR AB ( EMIA ) skall stå för kvalitet.
  • Alla våra åtaganden och vårt agerande skall uppfattas som uttryck för kvalitet.
  • Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse, vi skall eftersträva att de alltid känner förtroende för EMIA som entreprenör.
  • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller avtalade villkor.
  • Varje av oss utförd entreprenad skall kunna vara en rekomendation för kommande.
  • Vårt mål för att fortsätta verka som en konkurenskraftig och framgångsrik entreprenör för våra kunder uppnås genom;
  • Våra resurser.
  • Vår organisation.
  • Våra arbetsinsatser
  • Vår attityd till kvalitet.