Samordning

När projektet drar igång, kan vi ta hand om samordningen. När det är många olika entreprenörer i ett projekt, är det viktigt att alla veta vad som skall göras, och när det är dags att komma in och utföra arbetet. Samordningen är en viktig punkt i ett uppdrag, för att hålla tidsplan, och minimera risken för väntetider, och därmed högre kostnader.