Tunghanering

Tunghantering är ett begrepp, som för oss innefattar allt från flytt av exempelvis ett kassaskåp, på 200 kg, till hantering av en fleroperationsmaskin på 50 ton. Vid all tunghantering finns det risker, för att minimera dem, är det viktigt att det endast utförs av erfaren personal med riktig utrustning.

Vi har personalen och utrustningen.